Uczestniczymy w pracach nad aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku